فارسی سوم دبستان درس هفتم

حجم فایل : 4.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
بنام خدا فارسی سوم دبستان درس هفتم کلمات دارای ارزش املایی
فرمانروایی – معمولی – عجیب – با صفایی – معلوم – تکیه – موضوع – طول
تعجّب – دانه ی گردو معنی لغات فرمانروایی : آن که بر سرزمینی حکومت کند ،‌ حاکم
جوز :‌ گردو
عاقبت : سرانجام ،‌ پایان چیزی
قرض : پول یا چیزی از کسی گرفتن و بعد مدتی پس دادن
ارزن : دانه ریز و براق خوراکی که غذای بعضی از پرندگان است . واژه آموزی ما می توانیم دو کلمه را در کنار هم قرار دهیم و واژه های جدیدی را تشکیل می دهیم . مثلا :
« سر » و « درد » هر کدام معنای جدایی دارند و وقتی در کنار هم قرار می گیرند کلمه ی جدیدی را بوجود می آورند که معنی دیگری می دهد و کلمه جدید عبارت است از « سردرد ».
سر + درد سربند : دستمالی که به سر می بندند .
سر + سبز به مکانی که خرم و آباد است .
بیاموز و بگو پارسال کلاس دوم بودم .
امسال کلاس سوم هستم .
سال آینده کلاس چهارم خواهم رفت .
جمله آخر در زمان آینده اتفاق خواهد افتاد در زمان آینده زمانی که هنوز نیامده است .
کاری که میخواهیم در زمان آینده انجام بدهیم با ( خواه ) همراه می شود . من در امتحانات موفق خواهم شد .
زهرا مسافرت خواهد رفت .
شما در آینده فرد مهمی در جامعه خواهید شد . درست و نادرست زمان جملات زیر را مشخص کنید .
الف ) من دیروز به بازار رفتم .
ب ) زهرا سال آینده به مدرسه ی دیگر خواهد رفت .
ج ) مازیار به بازار رفت و برای خود یک مداد و دفتر خرید .
د ) از خدا به خاطر مهربانی هایش تشکر خواهم کرد . سوال مانند نمونه، به اين قسمت از کلمه، يک جزء ديگر اضافه کن، تا کلمه ی معنی داری ساخته شود. سوال دور کلمه هايی که زمان آينده را نشان می دهند ، خط بکش.

خواهد گفت – درو کرد – کاشته بودید – خواهی شنید – گ فته است – می خواهم بخوابم سوال جمله های نامرتّب را مرتّب کن. سوال با توجّه به کلمه ای که داده شده است، جمله را بازنويسی کن.
امسال دانش آموزانِ کلاس سوم ابتدايی، خوب درس می خوانند.
الف) ______________________________________________________________ (سال گذشته)
ب) ______________________________________________________________ (سال آينده) سوال در جای خالی کلمه مناسب بنویس .
مریم فردا به دبستان _____________________ ( خواهد رفت – رفته بود )
الان پیرمرد با دقت ،‌گودالی در زمین ________________________ ( خواهد کَند – می کَند ) سوال معنی کلمه های زیر را مقابل آنها بنویس .
ارزن :
جوز : 1. چرا پری کوچولو نمی توانست به آسمان برگردد ؟
چون پری کوچولو بال نداشت و نمی توانست مثل مادرش پرواز کند و به زمین بیاید .

2. آیا خاله خرگوشه مامان خوبی برای پری کوچولو بود ؟ چرا ؟
خیر چون خاله خرگوشه به پری دروغ گفت .

پایان ...